De overstap naar een ander planningsysteem is een complex, eenmalig project. Binnen zo’n project is een duidelijke, strakke planning onontbeerlijk. Bitbybit heeft ondertussen al veel van dergelijke grote projecten meegemaakt. De ervaring die wij hierbij opgedaan hebben is van grote waarde voor het houden van overzicht in uw project.

Onze project manager:

  • Stelt voor u op voorhand een strakke, realistische planning op. Ieder deel van het project wordt op voorhand afzonderlijk gepland. Per onderdeel wordt bepaald aan welke kritieke voorwaarden en deadlines voldaan moet zijn om tot het volgende onderdeel te kunnen overgaan.
  • Helpt u bij het aanleggen van de benodigde ICT-infrastructuur om de planning en communicatieprotocollen soepel te laten verlopen.
  • Communiceert op voorhand duidelijke, strakke deadlines en budgetten naar alle betrokkenen.
  • Houdt tijdens het project overzicht en stuurt bij waar nodig.
  • Documenteert het volledige proces voor u.
  • Voorziet u achteraf van managementoverzichten die u inzicht in de kostenstructuren en bezettingsgraden van het project geven.

Onafhankelijk van het planningsysteem dat u wilt introduceren begeleiden we u graag naar een succesvol overgangsproject. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bitbybit Project Management:

  • Wij leiden u naar een succesvol overgangsproject.
  • Maak gebruik van onze ervaring opgedaan bij een groot aantal projecten.
  • Duidelijke communicatie naar alle betrokkenen.

25 jaar expertise