Bitbybit geeft advies voor twee type problemen:

1. Verbetering huidig planningsproces.
Veel organisaties lopen tegen problemen aan in het planningsproces die structureel lijken te zijn. Weer is de planning niet op tijd af. Weer zijn er zijn er middelen dubbelgeboekt. Als u intern dergelijke organisatorische en/of operationele planningsproblemen niet opgelost krijgt, kunt u ook overwegen om ze door een consultant van ons op te laten lossen.

Onze consultant:

  • doorloopt uw huidige planningsproces,
  • legt de knooppunten bloot,
  • draagt concrete adviezen voor verandering aan.

Afhankelijk van uw situatie zal onze consultant aanbevelingen doen variërend van aanbevelingen voor verandering van kleine, niet voor de hand liggende planningsroutines tot een complete herinrichting van uw huidige planningssituatie. Onze adviezen vormen de basis van een hogere winstgevendheid van uw organisatie!

Lees meer: Planning Consultancy

De overstap naar een ander planningsysteem is een complex, eenmalig project. Binnen zo’n project is een duidelijke, strakke planning onontbeerlijk. Bitbybit heeft ondertussen al veel van dergelijke grote projecten meegemaakt. De ervaring die wij hierbij opgedaan hebben is van grote waarde voor het houden van overzicht in uw project.

Onze project manager:

  • Stelt voor u op voorhand een strakke, realistische planning op. Ieder deel van het project wordt op voorhand afzonderlijk gepland. Per onderdeel wordt bepaald aan welke kritieke voorwaarden en deadlines voldaan moet zijn om tot het volgende onderdeel te kunnen overgaan.
  • Helpt u bij het aanleggen van de benodigde ICT-infrastructuur om de planning en communicatieprotocollen soepel te laten verlopen.
  • Communiceert op voorhand duidelijke, strakke deadlines en budgetten naar alle betrokkenen.
  • Houdt tijdens het project overzicht en stuurt bij waar nodig.
  • Documenteert het volledige proces voor u.
  • Voorziet u achteraf van managementoverzichten die u inzicht in de kostenstructuren en bezettingsgraden van het project geven.
Lees meer: Planning Project Management

Om de concurrentie te slim af te zijn kiezen steeds meer bedrijven er voor om zich te richten op de kerntaken van de organisatie. Veel bedrijfsprocessen zijn al afgestoten naar externe partners. Denk aan de boekhouding, het schoonmaken of aan juridisch advies. De planning wordt daarentegen nog vaak intern gemaakt. Terwijl juist het plannen door de jaren heen steeds gecompliceerder is geworden en steeds meer middelen binnen uw organisatie opslokt.


Bitbybit biedt u de mogelijkheid uw planning door ons te laten verzorgen. Enerzijds maakt dit uw handen vrij om u verder te specialiseren in uw kerntaken. Anderzijds geeft u uw planningsproces - en daarmee uw bedrijfsproces - een hele nieuwe impuls.

U houdt natuurlijk wel zelf de controle over uw planning. Voor aanvang van iedere planningsperiode stellen wij met behulp van de gegevens die uw planningscoördinator aan ons doorgeeft uw planning op. Kleine dagelijkse mutaties tijdens de lopende periode worden door uw planningscoördinator zelf verwerkt. U kunt eventueel ook een planningscoördinator van ons detacheren, kijk daarvoor bij detachering.

Lees meer: Planning Uitbesteding

25 jaar expertise